Quản chặt hoạt động Uber, Grab


10

 Ảnh: Tạ Tôn

Tại cuộc họp giao ban Bộ GTVT tháng 2 báo cáo về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Vụ trưởng Vụ Vận tải Trần Bảo Ngọc cho biết sẽ phấn đấu trình Thủ tướng dự thảo Nghị định 86 sửa đổi trước 31/3/2018.

Cho rằng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86 là rất quan trọng với hệ thống vận tải, Bộ trưởng cũng lưu ý xem xét thấu đáo, chặt chẽ vấn đề quản taxi công nghệ, cụ thể là Uber, Grab. “Nếu cần, phải tổ chức cuộc họp mời hết các hiệp hội, cơ quan, các cán bộ chủ chốt của Bộ… để nghe kỹ, rà soát lại các vấn đề đặt ra. Chúng ta hoan nghênh việc ứng dụng công nghệ, nhưng quản lý phải chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Lưu ý chung các đơn vị phải dồn sức cho công tác xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quy hoạch, chiến lược, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết đặc biệt quan tâm đến tiến độ, chất lượng của từng nghị định, thông tư, quyết định… “Khi xây dựng dự thảo các Văn bản quy phạm pháp luật, cần tổ chức các cuộc họp chuyên đề, lắng nghe các ý kiến phản biện nhiều chiều. Nghị định, thông tư… ban hành đi được vào cuộc sống thì sẽ tạo đột phá, phát triển”, Bộ trưởng nói và yêu cầu làm tốt công tác xây dựng cũng như triển khai các đề án chiến lược, quy hoạch bởi đây chính là định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, mang tính đi trước mở đường

  • Liên kết hội viên