Đại Hội Thành lập Hiệp Hội Vận Tải Tỉnh Bình Dương

Ngày 20-08, Ban vận động Hiệp hội Vận tải Tỉnh Bình Dương tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội Vận tải Tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương và 35 tổ chức kinh doanh vận tải ôtô trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã công bố quyết định của UBND tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Dương và thông qua dự thảo điều lệ hoạt động, bầu ban chấp hành, triển khai phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 7 thành viên.

Ông Đàm Trọng Cường : Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Hùng : Phó chủ tịch thường trực

Ông Vũ Quang Thanh : Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Đức Tiến : Ủy viên

Ông Phạm Văn Sơn : Ủy viên 

Ông Phùng Thanh Sang : Ủy viên

Bà Lê Thị Thanh Hà : Ủy viên 

 

NvH

  • Liên kết hội viên